سنگ گرانیت سفید زاهدان
 
     معادن گرانیت سفید زاهدان در جنوب شرقی شهرستان زاهدان واقع شده و ذخایر سنگ این معدن بر دو میلیون و چهارصد تن دارد. این معدن دارای سالانه ۷۰ هزار تن استخراج سنگ میباشد.و یکی از بزرگ ترین معادن گرانیت کشور است. در این منطقه چندین معدن گرانیت سفید وجود دارد. گرانیت سفید زاهدان سابقه بسیار خوبی در زمینه صادرات دارد زیرا از جزوسفید ترین و روشن ترین گرانیت های دنیا است. این نوع سنگ، از لحاظ رنگ در گروه سنگ های سفید قرار دارد .به این نوع گرانیت، گرانیت دانه فلفی می گویند به این دلیل که دانه هایی سیاه مایل به قهوه ای به صورت یکنواخت در سطح آن پراکنده شده است.گرانیت سفید زاهدان نمره خوبی را در زمینه اعتبار ساب پذیری نیز کسب می کند.

طراحی سایت : پیام گستر