سنگ کریستال
سنگ چینی (کریستال) ، جزو سنگهای دگرگونی محسوب میشود.این نوع سنگها از توده سنگهای آهکی هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند . سنگهای چینی از نظر میزان دگرگونی و بعضی ترکیبات شیمیایی متفاوت هستند. ولی اغلب دارای بلورهای درشت است. این بلورهای درشت وجه تمایز سنگ چینی با سنگهای کربناتی رسوبی است.
در صورتی که سنگ چینی کاملا ً خالص باشد رنگ سفید و درخشنده است، رنگ خاکستری روشن تا سیاه در این سنگها نمایانگر وجود مواد کربن دار در آنهاست.

 از سنگ چینی برای نما و فضای خارجی استفاده میشود . سنگ چینی از لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب بین گرانیت و تراورتن است.

نه به اندازه ی تراورتن جذب کننده دوغاب و نه به اندازهء گرانیت نچسب است.

در ایران استفاده از این سنگ برای نما سالهای زیادی است که ترویج دارد. اگر دقت کرده باشید سنگ چینی نمای اصلی بسیاری از ساختمانهای قدیمی به خصوص در مناطق گرمسیر است، چرا که رنگ روشن آن باعث می شود تا گرمای زیادی جذب نما نشود و ساختمان از گرمای زیاد در امان باشد.

مقاومت این سنگ در مقابل هوازدگی سطحی و عمقی به طور متوسط خوب و قابل اعتناست و در بعضی از معادن، سنگ چینی می تواند با تراورتن و گرانیت هم رقابت کند.


" نمونه سنگهای کریستال ملل سنگ " جهت مشاهده سنگ روی عکس کلیک کنید.
طراحی سایت : پیام گستر