سنگ مرمریت صورتی انارک
 
     
سنگ مرمریت با تبلور مجدد سنگ آهک به وجود می آید، به این صورت که به مرور زمان و براثرفشار و حرارت، بافت و ساخت سنگ آهک دگرگون شده ، مجددا تبلور یافته و یک کلسیت  بزرگ، زبر و رگه دار را به وجود می آورد. کانی اصلی تشکیل دهنده اغلب مرمریت ها، کلسیت بوده و نیز دارای کانی های دیگری مانند کوارتز، گرافیت، هماتیت، لیمونیت، پریت و … است. سنگهای مرمریت بیشتر در فضای داخلی مورد استفاده قرار میگیرند و مناسب فضاهای خارجی نمیباشد.. محل های استفاده از سنگ مرمریت در داخل عبارت است از؛ بدنه لابی کف، راه پله ، کف واحدها و ...
در زیر آنالیز سنگ مرمریت صورتی انارک را مورد بررسی قرار دادیم.


    جذب آب W.A % 0/35
    وزن مخصوص gr/cm Density 2/72
    تخلخل Porosity % 0/69
    مقاومت فشاری kg/cm D.C.S 1553
    مقاومت سایشی Hard ness % 3             
 

طراحی سایت : پیام گستر