سنگ مرمریت طلایی مشکی کاشان
 
     
 معادن سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان در استان اصفهان، شهرستان کاشان، جنب روستای برزک واقع گردیده است.سنگ مرمریت مشکی طلایی کاشان سنگی با زمینه مشکی ویا متمایل به قهوه ای است که در آن رگه ها و خطوط طلایی، سفید و نا منظم دیده میشود.  کاربرد سنگ مرمریت گلدن بلک جهت سنگفرش کردن کلیه فضاهای داخلی ساختمان، نمای داخلی و سرویس های بهداشتی می باشد.
مرمریت گلدن بلک درابعاد تایل، اسلب و طولی فرآوری می گردد.

  سنگ مرمریت گلدن بلک کاشان در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد.

👈 دیوار پارکینگ 
👈سنگفرش فضاهای داخلی تجاری، اداری 
👈سنگ پله و پاگرد 
👈دیوار لابی 
👈سنگفرش لابی 
👈دکوراتیو 
👈سرویس بهداشتی 
👈سنگفرش آشپزخانه 

طراحی سایت : پیام گستر