سنگ مرمریت آباده امواج
 


   معادن این سنگ در شهرستان آباده در نزدیکی شهرستان فارس قرار دارد.سنگ مرمریت امواج آباده دارای رنگ کرم و زمینه کرم زیتونی میباشد و در طول این سنگ موج هایی با رنگ زیتونی وجود دارد. سنگ مرمریت امواج آباده نسبت به سایر سنگ های مرمریت آباده قیمت بالاتری دارد و همانند سایر مرمریت ها استفاده از سنگ مرمریت امواج آباده در فضاهای خارجی ساختمان اعم از نما پیشنهاد نمیشود. در پی شستشوی مکرر رگه های سنگ مرمریت امواج آباده باز میشود.به همین دلیل استفاده از سنگ مرمریت امواج آباده در کف پارکینگ توصیه نمیشود. سنگ مرمریت موج دار آباده بصورتهای سوپر ، ممتاز و درجه یک دسته بندی شده است که این دسته بندی بر اساس ویژگیهایی از قبیل یکدستی سنگ، ضخامت برش، مواد مورد استفاده در هنگام تولید انجام میگیرد. استفاده از سنگ مرمریت موجدار آباده در کف راه پله با ضخامت 3.2 سانتیمتر زیبایی خاصی به فضای راه پله میدهد.
طراحی سایت : پیام گستر