سنگ مرمریت آباده کرم طلایی
 
 

 
 

سنگ مرمریت کرم طلایی آباده دارای رنگ کرم به همراه خط های طلایی میباشد. سنگ مرمریت کرم طلایی آباده به صورت موج دار و بی موج تولید میشود.

سنگ مرمریت کرم طلایی آباده موجدار جلوه زیباتری نسبت به سنگ مرمریت کرم طلایی آباده بی موج دارد که البته طراحی مهندس معمار نقش مهمی در انتخاب نوع سنگ مرمریت موج دار کرم طلایی آباده یا سنگ مرمریت بی موج کرم طلایی آباده دارد. در هنگام کارکردن با سنگ مرمریت کرم طلایی بصورت موج دار آباده باید دقت بیشتری داشته باشند زیرا هنگام زدن ضربه با چکش پلاستیکی احتمال باز شدن سنگ از رگه ها وجود دارد. قیمت سنگ مرمریت کرم طلایی موج دار آباده نسبت به سنگ مرمریت کرم طلایی بی موج آباده بیشتر میباشد. و علت آن فراوری سخت تر و حتی کمتر سنگ مرمریت کرم طلایی موجدار آباده نسبت به سنگ مرمریت کرم طلایی بی موج آباده میباشد. از کاربردهای سنگ مرمریت کرم طلایی آباده در فضای داخلی ساختمان میتوان به بدنه راه پله ، بدنه پارکینگ و کف ساختمان مسکونی اشاره کرد.


طراحی سایت : پیام گستر