سنگ مرمریت اداوی صورتی
 
 سنگ مرمریت اداوی صورتی
 

مرمریت اداوی صورتی با زمینه کرم صورتی مشخص میشود. زمینه مرمریت اداوی کرم تا صورتی و رگه های آن قرمز رنگ است.

مرمریت اداوی صورتی به عنوان پله و پلاک در معماری داخلی پرمصرف است.

مرمریت اداوی در رده قیمت مناسب ها قرار می گیرد. 

طراحی سایت : پیام گستر