مرمریت اداوی گلبهی
 
 
   فرآوری سنگ مرمریت اداوی گلبهی بیشتر مربوط به استان اصفهان میاشد که با نام های مرمریت گلبهار و یا مرمریت یاقوت نیز شناخته می شود.سنگ مرمریت اداوی دارای قیمت پائینی است و  دارای رنگ های کرم، قهوه ای روشن و تیره است که رگه هایی به صورت موج های زیبا از میان آن عبور می کند. سنگ مرمریت اداوی بیشتر مناسب برای دیواره های پاگرد، دیواره راه پله، دیواره های پارکینگ، دیواره های داخلی ساختمان و سنگ پله می باشد.

طراحی سایت : پیام گستر