مرمریت محلات مشکی
 
     سنگ مرمریت مشکی محلات دارای تم مشکی با رگه های طلایی و سفید میباشد . سنگ مرمریت مشکی محلات شباهت زیادی به سنگ گلدن بلک کاشان دارد و تفاوت این دو سنگ در رگه های طلایی است که در سنگ مشکی محلات رگه های طلایی پهن تر میباشد ولی در سنگ مشکی گلدن بلک کاشان رگه های طلایی باریکتر است . سنگ مرمریت مشکی محلات را با نام گلدن بلک محلات نیز در بازار مینامند . کاربرد سنگ مرمریت مشکی محلات فقط در فضاهای داخلی ساختمان میباشد و چنانچه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد رنگ خود را از دست میدهد.

طراحی سایت : پیام گستر