مرمریت محلات مشکی
 
     معادن سنگ مرمریت محلات مشکی واقع در شهرستان محلات در استان مرکزی قرار دارد. سنگ مرمریت مشکی محلات دارای زمینه مشکی با رگه های طلایی و سفید میباشد . سنگ مرمریت مشکی محلات بسیار شبیه به سنگ گلدن بلک کاشان است و تنها تفاوت این دو سنگ در رگه های طلایی است که در سنگ مشکی محلات رگه های طلایی پهن تر میباشد ولی در سنگ مشکی گلدن بلک کاشان رگه های طلایی باریک تر است . سنگ مرمریت مشکی محلات را با نام گلدن بلک محلات نیز در بازار مینامند . کاربرد سنگ مرمریت مشکی محلات فقط در فضاهای داخلی ساختمان میباشد و چنانچه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد رنگ خود را از دست میدهد.

طراحی سایت : پیام گستر