صفحه اصلی   >  محصولات  >   سنگ مرمریت >  مرمریت هرسین
مرمریت هرسین
 
    معادن مرمریت هرسین در استان کرمانشاه در نزدیکی شهر هرسین واقع شده است؛ این منطقه دارای معادن بسیاری از سنگ مرمریت روشن میباشد. به طور مثال، معادن هرسین سردار و هرسین شهاب سنگ در این قسمت قرار دارد. این محصول از لحاظ رنگ زمینه در گروه سنگ های کرم روشن قرار می گیرد و دارای خطوط سفید رنگ سیلیسی و کلسیتی است؛ هر چه این خطوط در سطح رویی سنگ بیشتر نمایان شود از یکنواختی سنگ کاسته خواهد شد. در بسیاری از سنگ های مرمریت هرسین این خطوط کوچک مانند شاخ گوزن به هم متصل می شوند که به همین دلیل به این دسته از سنگ ها شاخ گوزنی نیز می گویند. مرمریت هرسین در محیط های اجرا شده فضای محیط را روشنتر  میکند که به انرژی کمتری برای روشنایی نیاز است.
  این سنگ بیشتر در دیوار های داخلی و خارجی ساختمان، کف، پله و کابینت کاربرد دارد.
در فراوری این مرمریت به دلیل آنکه در سطح سنگ رگه و پوسته وجود ندارد، از پرکننده زیادی استفاده نمی شود و سعی بر این است که سنگ حالت طبیعی خود را حفظ کند. در قسمت های نادری در برخی از سنگ ها حفره های کوچکی وجود دارد که توسط ماستیک پر می شود. در بعضی از  سنگ ها از یو وی استفاده میشود.

طراحی سایت : پیام گستر