سنگ گرانیت خرمدره طلایی
     سنگ گرانیت خرمدره دارای چندین فعال میباشد که سنگ هر کدام از این معادن دارای ویژگیهای خاص هستند . سنگ گرانیت خرمدره در رنگ های خاکستری و شکلاتی استخراج میگردد . این سنگ مناسب برای مکان هایی است که تردد زیاد دارند مناسب میباشد .  برای سنگفرش پیاده روها و معابر عمومی از سنگ گرانیت خرمدره فلیم شده استفاده میشود .
انواع سنگ گرانیت خرمدره که استخراج و فرآوری میگردد عبارتند از :
گرانیت خرمدره طوسی ، گرانیت خرمدره فیلی ، گرانیت خرمدره شکلاتی ، گرانیت خرمدره صورتی ، گرانیت خرمدره صدری ، گرانیت خرمدره مرادی ، گرانیت خرمدره چهاردونگی 


طراحی سایت : پیام گستر