سنگ گرانیت سفید نظنز
 
    معادن سنگ گرانیت سفید نطنز در کیلومتر 5 جاده نطنز کاشان واقع شده است.سنگ گرانیت سفید نطنز از جمله سنگ های پرمصرف در صنعت ساختمان سازی می باشد. سنگ گرانیت سفید نطنز دارای معادن متعدد در مجاورت یکدیگر است که هر کدام از لحاظ  ظاهری و فنی تفاوت هایی جزئی با یکدیگر دارند. سنگ گرانیت سفید نطنز غالبا دارای یکنواختی خوبی دارد وشالی های سفید در سنگ گرانیت سفید نطنز دیده می شود.کاربرد سنگ گرانیت سفید نطنز در نمای ساختمان، دیواره ها، کف داخلی و خارجی ساختمان و همچنین کف محوطه ، پله ها و پیاده رو به صورت فلیم شده می باشد. از دیگر کاربردهای سنگ گرانیت سفید نطنز به صورت کوبیک در محوطه سازی است.
 

طراحی سایت : پیام گستر